Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť FINSO Obchod, s.r.o. Žilina v septembri 2018 oslávila 20-výročie svojho pôsobenia na trhu výroby produktov v oblasti technických textílií. Variabilita, flexibilita a kreativita sú silnou stránkou .
www.finso.sk