Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Finoptio, s.r.o. vytvára portfólio investičných akcií na základe hodnotovej stratégie.
Boli sme jediní kto investoval medzi prvými do ATV akcií a zrealizoval nadštandardný výnos.
Analyzujeme digitálne startupy a investujeme do nich.
Uprednostňujeme dlhodobú rozvojovú stratégiu našej spoločnosti.