Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí 29. rok v gastronómii