Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Finax, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi pôsobiaci na kapitálovom trhu, licencovaný Národnou bankou Slovenska, ktorý vznikol dňa 10.1.2018. Sme mladá prosperujúca firma, ktorá prináša na slovenský trh revolúciu v investovaní. Viac informácií o nás nájdete na webovej stránke www.finax.sk