Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje externé vedenie učtovníctva pre podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby.