Kontrolór - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Finančné riaditeľstvo SR

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.01.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 070,5 EUR/mesiac(z toho funkčný plat 940,50 €, osobitný príplatok 130 €) + osobný príplatok, ktorý možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru) + prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 517,50 €, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe) sa posudzuje individuálne

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Oddelenie daňovej kontroly 6:
● vykonávanie daňových kontrol so zameraním na medzinárodné zdaňovanie, a to najmä transferové oceňovanie, prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, zdaňovanie výplaty licenčných poplatkov a úrokov daňou vyberanou zrážkou (správnosť aplikovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov),
● posudzovanie žiadostí o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne,
● vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania (preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach),
● vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, odborná príprava rozhodnutí, ● spracovávanie podnetov na úpravu metodických materiálov a legislatívne úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spolupráce pri pripomienkovaní týchto návrhov.

Oddelenie daňovej kontroly 5:
● vykonávanie daňových kontrol so zameraním na kontrolu dane z pridanej hodnoty (správnosť aplikovania zákona o DPH a judikatúry ESD),
● vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania (preverovanie určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp.
v jeho prevádzkach),
● vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, odborná príprava rozhodnutí,
● spracovávanie podnetov na úpravu metodických materiálov a legislatívne úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane spolupráce pri pripomienkovaní týchto návrhov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + prídavok za výsluhu rokov + osobný príplatok + osobitný príplatok)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
• príspevok na stravovanie
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Orgán finančnej správy:
Úrad pre vybrané hospodárskej subjekty
úsek kontroly
oddelenie daňovej kontroly 5 a 6

Počet obsadzovaných miest: 2

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - na zastupovanie príslušníka finančnej správy počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: * Úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru materiály na bezpečnostnú previerku podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín na podanie žiadosti: 07.12.2022 do 11:00 hod.
Termín výberového konania: 12.12.2022 o 8:00 h (začiatok písomnej časti)
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

POŽIADAVKY:

ZNALOSŤ ZÁKONOV:
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- odborné vedomosti
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite tlačivo Žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania VK/26/2022/ÚVHS (oddelenie daňovej kontroly 6), VK/27/2022/ÚVHS (oddelenie daňovej kontroly 5).

Tlačivo - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru uchádzač nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov
ID: 4470892  Dátum zverejnenia: 23.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 070,5 EUR/mesiac