Právnik - oddelenie právnych služieb, kancelária prezidenta

Finančné riaditeľstvo SR

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.12.2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 800 EUR/mesiac(z toho funkčný plat 1068,00 €, maximálny osobný príplatok 632 €, možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru vo výške podľa kvality plnenia služobných úloh so zohľadnením odbornosti a pracovných skúseností) + prídavok za výsluhu rokov maximálne 587,50 € t. j. percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe sa posudzuje individuálne.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úspešný uchádzač sa bude podieľať primárne na pripomienkovaní zmlúv uzatváraných Finančným riaditeľstvom SR a koncipovaní analýz a právnych stanovísk z rôznych oblastí práva - najmä občianskeho a obchodného, ale aj finančného, či trestného práva.
Jeho úlohou bude tiež:
• príprava rozhodnutí (vo vybraných prípadoch) pri porušení služobnej disciplíny, resp. spáchaní priestupku príslušníkmi FS alebo pri spôsobení škody,
• konanie za Finančné riaditeľstvo SR vo vybraných druhoch právnych sporov a konanie za Finančné riaditeľstvo SR ako poškodeného v niektorých trestných veciach,
• príprava poverení a splnomocnení rôzneho druhu,
• vybavovanie žiadostí o zbavenie mlčanlivosti v zmysle zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe,
• pripomienkovanie návrhov zákonov a iných právnych aktov v rámci vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkového konania,
• ďalšie úlohy v zmysle platného organizačného poriadku Finančného riaditeľstva SR.

Zamestnanecké výhody, benefity

Platové náležitosti:
Základný funkčný plat: 1068 €
+ osobný príplatok (možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru vo výške podľa kvality plnenia služobných úloh so zohľadnením odbornosti a pracovných skúseností)
• 632 € maximálna výška

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe sa posudzuje individuálne)
• 587,50 € maximálna výška

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + prídavok za výsluhu rokov + osobný príplatok + osobitný príplatok)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
• príspevok na stravovanie
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

Orgán finančnej správy:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
kancelária prezidenta
oddelenie právnych služieb

Platová trieda: 5
Počet obsadzovaných funkcií: 1
Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie
Miesto výkonu práce: Banská Bystrica
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - odborník
Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do 21.11.2022
Termín výberového konania: 24.11.2022, o 8:30 h (písomná časť)
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Požiadavky:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1946 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- odborné vedomosti
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis, doklad preukazujúci študijný odbor na e-mailovú adresu: [email protected]
V predmete e-mailovej správy uveďte číslo výberového konania VK/106/2022/FRSR.

Tlačivo - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru uchádzač nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov
ID: 4466285  Dátum zverejnenia: 14.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac