Reagujte bez životopisu

Chemik - hlavný laboratórny špecialista, Finančné riaditeľtvo SR, colné laboratórium (Ref. č.: VK/3/2020/FRSRBA)

Finančné riaditeľstvo SR

Miesto práce
Bratislava II, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.04.2020
Mzdové podmienky (brutto)
913 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Manažment kvality v chemickom laboratóriu.
• Vykonávanie odbornej, chemickej, laboratórnej činnosti v oblasti analytických metód separačných, optických, fyzikálnych, všeobecnej analýzy, analýzy pôvodu tovaru a analýzy obrazu pre potreby zisťovania fyzikálnych a chemických parametrov vzoriek tovaru v súlade so správou spoločného colného sadzobníka a v súlade so správou spotrebných daní.
• Vyhotovovanie príručky kvality colného laboratória pre oblasť pôsobnosti skúšobného laboratória v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 17025.
• Usmerňovanie v oblasti validácie, verifikácie a modifikácie skúšobných postupov, výpočtu rozšírenej neistoty pre analytické metódy a metrológie skúšobného laboratória
• Vykonávanie metrologického zabezpečenia laboratórnych prístrojov, zariadení a meradiel, vyhotovovanie technických záznamov o metrologických operáciách.
• Spracovávanie požiadaviek na verejné obstarávanie tovarov a služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní, obstaranie ktorých vyplýva z potreby zabezpečovať agendu odboru, a to najmä v oblasti kalibrácie prístrojov zariadení a meradiel, audítorskej činnosti skúšobného laboratória a zabezpečenia kvality výsledkov skúšok skúšobného laboratória
• Pripomienkovanie návrhov interných riadiacich aktov, vypracovávanie stanovísk k návrhom právnych predpisov v rámci vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkového konania, vypracovávanie podkladov pre prípravu rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy

Zamestnanecké výhody, benefity

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne
+ osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru

• stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna pre rodičov detí do 15. rokov
• príspevok na stravovanie
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)
• tímbuildingové podujatia pre príslušníkov finančnej správy (MDD, vianočné posedenie, športové podujatia)
• letný tábor pre deti príslušníkov finančnej správy

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberového konania a štruktúrovaný životopis.

Vyhlásenie výberového konania a tlačivo - Žiadosť o zradenie do výberového konania, nájdete na stránke Finančného riaditeľstva SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/kariera/ba-kraj/_2

Uchádzač sa môže prihlásiť aj do viacerých výberových konaní realizovaných v jeden deň, ktoré sú zverejnené na stránke Finančného riaditeľstva SR.

Miesto realizácie výberového konania: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Termín konania: 25.02.2020 o 8:30 h (začiatok písomnej časti)

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek:
- ovládanie štátneho jazyka
- schopnosti a osobnostné vlastnosti občana
- odborné vedomosti

Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.2.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

chemického zamerania

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
http://www.financnasprava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Marťáková - Hricková
Tel.: +421248273079
E-mail: poslať životopis
Na to, aby ste reagovali na túto ponuku, nepotrebujete životopis. Stačí, keď pošlete žiadosť.
Poslať žiadosť spoločnosti
ID: 3780841  Dátum zverejnenia: 13.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 913 EUR/mesiac