Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa účtovníctvom, financiami, daňami, kontrolingom