Charakteristika spoločnosti

Neštátne zdravotnícke zariadenie
http://www.fidelitas-nzz.sk/