Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zabezpečuje autobusovú dopravu medzi strediskami cestovného ruchu v regióne Liptov