Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod s hutníckym materiálom