Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru po celej Európe.