Charakteristika spoločnosti

Spločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru v Západnej Európe