Charakteristika spoločnosti

Neštátne zdravotnícke zariadenie - Dialyzačné stredisko