Charakteristika spoločnosti

Stavba montovaných domov v Rakúsku a Nemecku.