Majster v hale druhotných surovín (Zohor)

FCC Environment – Spoľahlivé služby komplexného odpadového hospodárstva

Miesto práce
Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 800,- EUR + 200,- EUR mesačná pohyblivá zložka

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie a organizovanie pracovných činností na stredisku Druhotné suroviny,
- zabezpečovanie vstupnej vizuálnej kontroly druhotných surovín,
- vedenie prevádzkovej dokumentácie (prevádzkový denník),
- riadenie a kontrola činnosti údržby, opráv strojov, VZV a mechanizmov,
- nahlasovanie porúch na zariadeniach priamemu nadriadenému,
- riešenie problémových situácií, prijímanie a realizovanie nápravných opatrení a ich odstránenie,
- spolupráca pri mesačnej inventúre druhotných surovín,
- kontrolovanie dodržiavania technologických postupov a hygienických predpisov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
- udržiavanie poriadku na pracovisku.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zázemie nadnárodnej spoločnosti,
- kompletné vstupné zaškolenie na pracovisku,
- 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti,
- odmeny za mimoriadne pracovné výsledky či vysoké pracovné nasadenie a za zlepšovacie návrhy,
- príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách,
- možnosť vzdelávania a kariérneho rastu v štruktúre spoločnosti,
- pracovná doba od 6.00 do 14.30 hod.

Informácie o výberovom konaní

Pošlite nám, prosím, kompletný životopis na uvedený kontakt. Odpovieme všetkým kandidátom.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technické výhodou

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Word - základy
Microsoft Outlook - základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- min. 2 roky pracovné skúsenosti s riadením menšieho kolektívu zamestnancov,
- pracovné skúsenosti v oblasti životného prostredia alebo odpadového hospodárstva výhodou,
- zodpovedný a iniciatívny prístup k riešeniu problémov,
- organizačné schopnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

FCC Environment na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov.

K dispozícii máme rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami.

Pre nás v FCC Environment CEE, predtým .A.S.A., je naše motto „Service for the Future“, naše poslanie. Preverená kvalita služieb a investície do čistých technológií, ktoré zaistia kvalitu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie tým, že minimalizujeme dopady na životné prostredie.


V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, 02/50206837, lucia.klikova@fcc-group.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@fcc-group.sk.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

FCC Environment
Bazová 6
821 08 Bratislava
www.fcc-group.sk
ID: 474175   Dátum zverejnenia: 14.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 800,- EUR + 200,- EUR mesačná pohyblivá zložka