Charakteristika spoločnosti

Futbalový klub FC Slovan Modra pôsobiaci na území mesta Modra, momentálne so 6 mládežníckymi družstvami a mužstvom dospelých. Cieľom klubu je rozvoj mládeže a napredovanie po všetkých športových aj osobnostných stránkach našich členov.