Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

FBE - For Business Excellence je poradensko-vzdelávacia spoločnosť, ktorá spolupracuje so svojimi klientami na rozvoji ich podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva, koučingu a riadenia projektov. Náš tím tvorí cca 30 ľudí - lektorov, expertov, členov riadiaceho a podporného tímu. Spolupracujeme na koncepčných rozvojových programoch s významnými spoločnosťami naprieč sektormi podnikania. Sme členom medzinárodnej konzultačnej siete SPIN, združujúcej partnerské poradenské a tréningové organizácie z európskych krajín.
Popri rozvojových projektoch vypracovaných a realizovaných na mieru pre konkrétne spoločnosti ponúkame aj portfólio tzv. verejných kurzov, dostupných pre skupiny individuálnych záujemcov a účastníkov. Viac o spoločnosti, našich aktivitách, témach a ľuďoch nájdete na www.fbe.sk