Charakteristika spoločnosti

Tvorba technológie softvérového nástroja, ktorá sa už používa na Wall Street