Každé tretie auto na svete je vybavené produktom z Faurecia?

Faurecia v SR

Spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2004. Prvý závod vznikol v Bratislave – Devínskej Novej Vsi v bezprostrednej blízkosti závodu Volkswagen Bratislava. V ďalších rokoch pribudli výrobné závody v Košiciach, Lozorne, Hlohovci, Trnave a v Žiline a vzniklo centrum podnikových služieb – Shared Service Centre v Bratislave.

Stále rastieme a sme na to hrdí!

Spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. je súčasťou nadnárodnej skupiny Faurecia. Na Slovensku zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov a radí sa medzi popredných dodávateľov výrobcov automobilov. Od roku 2020 je súčasťou skupiny Faurecia aj spoločnosť SAS Automotive.

Kľúčové ukazovatele

3obchodné skupiny
6 výrobných závodov
1SSC
3000 zamestnancov
577 obrat 864 mil. (2019)

Spoločenská zodpovednosť firiem

Aktívne a radi sa zapájame do rôznych dobrovoľníckych aktivít v mieste pôsobenia našich výrobných závodov, ale aj po celom Slovensku. Vieme nezištne podať pomocnú ruku v lokálnej komunite, či neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Mimofiremné aktivity

Angažujeme sa pri kultúrnych aj športových podujatiach. Takmer na každom závode máme skvelé tímy bežcov a rad ďalších aktívnych športovcov. Sme naozaj súťaživí, pravidelne sa zúčastňujeme rôznych verejných aj firemných športových podujatí a podporujeme lokálne organizované kultúrne podujatia. My vieme, že nielen prácou sme živí!


V spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia , s.r.o. pôsobí 7 odštepných závodov: