Charakteristika spoločnosti

Sme účtovná spoločnosť pre mnoho klientov v rôznych oblastiach.