Charakteristika spoločnosti

Apartmánový dom Fatrapark 1 v Hrabovskej doline Ružomberok