Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť, ktorá chce zlepšovať a inovovať postupy a služby v zdravotníctve