Charakteristika spoločnosti

Živočíšna výroba, poľnohospodárska a potravinárska výroba, veterinárne lekárstvo