Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárska a potravinárska výroba, veterinárne lekárstvo, živočíšna výroba