Charakteristika spoločnosti

Počiatky Farmy HYZA a.s. siahajú do roku 1997. Vtedy vznikla spoločnosť Farma THP a.s. ako dcérska spoločnosť THP, a.s. Topoľčany. Postupne sa zlúčili so spoločnosťami POVAŽAN,a.s. Žilina a JAVOR 503,a.s. Strečno, a zároveň od 1.1.2008 zmenila obchodné meno spoločnosti Farma THP a.s. na nové obchodné meno Farma HYZA a.s. V súčasnosti prevádzkuje 8 fariem.
Farma HYZA a. s. na svojich farmách uskutočňuje výkrm brojlerových kurčiat.

Ponuky práce: Farma HYZA a.s.

1 - 2 z 2