Charakteristika spoločnosti

Predškolské zariadenie pre deti vo veku 2 - 7 rokov.
www.predskola.sk
www.fantasticke.sk