Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca nadštandardnú zdravotnú starostlivosť založenú na individuálnom prístupe ku každému členovi Vašej rodiny. Profesionálny stomatochirurgický team Family Dental Care zastrešuje v plnom spektre stomatologické ako i chirurgické úkony, orthodonciu, či implantológiu využívajúc špičkové/pokrokové technológie a materiály. Filozofia našej spoločnosti sa zakladá na fair-play vzťahoch, empatii, teamovom prístupe s cieľom spoločného rastu ako spoločnosti, tak i členov teamu...