Charakteristika spoločnosti

Novootvorená štýlová kaviareň.