Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť FALCON GROUP a.s. je profesionálna spoločnosť zabezpečujúca strážnu a detektívnu službu v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní súkromnej bezpečnosti .