Bezpečnostný technik/Technik požiarnej ochrany (Slovnaft BA)

Falck Fire Services a.s.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce:
• zabezpečuje agendu súvisiacu s problematikou BOZP
• plní súvisiace úlohy v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení a s príslušnými vykonávacími predpismi
• plní súvisiace úlohy v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľom služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú;
• vykonáva pravidelné a mimoriadne kontroly stavu BOZP na pracoviskách
• vykonáva kontrolu spôsob výkonu činností a dodržiavanie prijatých opatrení na zlepšenie stavu BOZP na pracoviskách
• kontroluje aktuálnosť a dodržiavanie platnej dokumentácie BOZP
• kontroluje písomné povolenia na práce, záznamy o preškolení a oprávnenosť zamestnancov na výkon špeciálnych činností
• kontroluje stav a používanie OOPP
• prešetruje a vyšetruje okolnosti vzniku a príčiny pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí;
• spolupracuje pri vypracovávaní a vypracováva dokumentáciu BOZP, správy z kontrol BOZP, správy o vzniku úrazov a iných mimoriadnych udalostí v oblasti BOZP
• vykonáva oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov BOZP
• vykonáva námetové cvičenia poskytovania prvej pomoci, nácviky evakuácie osôb a materiálu z objektov zadávateľa služieb
• zúčastňuje sa na stretnutiach príslušných odborných komisií, kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru, prípadne odborového zväzu
TECHNIK PO
• plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľmi služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
• určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok
• vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok pracovísk a protipožiarnych asistenčných hliadok
• vykonáva školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
• vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis
• kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb
• posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení
• vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu
• kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení u odberateľa
• plní úlohy na dennej, týždennej a mesačnej báze, v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej preventívnej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
• priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
• zamestnanecké benefity,
• možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

technik BOZP a PO

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA - VÝHODA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti TECHNIKA PO - PODMIENKA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti Bezpečnostného technika - PODMIENKA
• Osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov- VÝHODA
• Dobrá znalosť právnych predpisov a noriem BOZP a PO
• Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
• Pro-klientská orientácia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti je Falck najväčším prevádzkovateľom záchranných zdravotných a asistenčných služieb na svete a zároveň je aj svetovým lídrom v poskytovaní školení v oblasti ochrany života a zdravia. Na Slovensku pôsobí skupina Falck od roku 2005.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, organizuje tréningy a školenia protipožiarnej ochrany. Ponúka outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov .

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ján Jeňo
E-mail: poslať životopis
ID: 4276724  Dátum zverejnenia: 1.3.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac