Vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Miesto práce
Slovenská 11, Nové Zámky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po ukončení výberového konania - dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 095 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje riadenie, koordinovanie a organizovanie činností ošetrovateľského procesu v rámci FNsP Nové Zámky.

Zamestnanecké výhody, benefity

- závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS, týždenný pracovný čas 37,50 hod., týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, jubilejné odmeny, príspevky na rekreácie

Informácie o výberovom konaní

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky,
v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

„Vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti“

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Zabezpečuje riadenie, koordinovanie a organizovanie činností ošetrovateľského procesu v rámci FNsP Nové Zámky.

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor „ošetrovateľstvo“ a špecializácia v jednom z uvedených odborov: „ošetrovateľská starostlivosť o dospelých alebo ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii“.

Požadovaná odborná prax: 15

Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má uchádzač vykonávať
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z.z. v jeho aktuálnom znení alebo najmenej 15 ročná odborná zdravotnícka prax
- organizačné a riadiace schopnosti.


Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania . V žiadosti o účasť na výberovom konaní musí byť uvedené: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska uchádzača, názov pracovného miesta, o ktoré sa prihlasovateľ uchádza, názov organizácie, v ktorej sa pracovné miesto obsadzuje výberovým konaním, dátum a podpis uchádzača.
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 úradne overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o získanej špecializácii, osvedčujúce požadované kvalifikačné predpoklady
 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať,
 potvrdenie o registrácii v stavovskej organizácii – SK SaPA,
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 projekt v rámci ďalšieho rozvoja a odborného rastu ošetrovateľstva na danom oddelení v rámci koncepcie odboru, ktorý sa odovzdá pri výberovom konaní.


Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania a predloženia požadovaných dokladov je najneskôr do 15 dní od uverejnenia výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni FNsP Nové Zámky najneskôr do vyššie uvedeného termínu, v oboch prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie – obsadzovaná pozícia - neotvárať“.

Základná zložka mzdy: od 1 095,- € (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) + príplatok za riadenie

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky alebo osobne v podateľni FNsP Nové Zámky.Nové Zámky, 06.11.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor „ošetrovateľstvo“ a špecializácia v jednom z uvedených odborov: „ošetrovateľská starostlivosť o dospelých alebo ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii“.

Počet rokov praxe

15

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je jedným za najväčších zamestnávateľom v okrese Nové Zámky. Sme nemocnicou s viac ako 1400 zamestnancami. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť na našich 29 oddeleniach. Prevádzkujeme verejnú aj nemocničnú lekáreň. Podrobnosti nájdeš na našej webovej stránke: http://www.nspnz.sk/

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská č. 11 A
940 34 Nové Zámky
http://www.nspnz.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Hačková
Tel.: +421356912523
E-mail: poslať životopis
ID: 3996624  Dátum zverejnenia: 6.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 095 EUR/mesiac