Primár Pediatrickej kliniky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Miesto práce
Slovenská 11, Nové Zámky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po ukončení výberového konania - dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou odboru pediatria a koncepciou odboru ošetrovateľstvo. Rieši prevenciu, diagnostiku, liečbu, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť deťom od 0 do 18 rokov a 364 dní veku. Koordinuje sústavné vzdelávanie lekárov a sestier v špecializačnom odbore pediatria, vykonáva konziliárnu činnosť.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 2.394,20,- € (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) + príplatok za riadenie

Zamestnanecké výhody, benefity

závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS, týždenný pracovný čas 37,50 hod., týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, jubilejné odmeny, príspevky na rekreácie

Informácie o výberovom konaní

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky,
v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

„p r i m á r Pediatrickej kliniky“


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou odboru pediatria a koncepciou odboru ošetrovateľstvo. Rieši prevenciu, diagnostiku, liečbu, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť deťom od 0 do 18 rokov a 364 dní veku. Koordinuje sústavné vzdelávanie lekárov a sestier v špecializačnom odbore pediatria, vykonáva konziliárnu činnosť.

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – lekárska fakulta, odbor „všeobecné lekárstvo“ a špecializácia v odbore „pediatria“

Požadovaná odborná prax: 15

Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má uchádzač vykonávať
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z.z. v jeho aktuálnom znení alebo najmenej 15 ročná odborná zdravotnícka prax
- organizačné a riadiace schopnosti.


Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania . V žiadosti o účasť na výberovom konaní musí byť uvedené: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska uchádzača, názov pracovného miesta, o ktoré sa prihlasovateľ uchádza, názov organizácie, v ktorej sa pracovné miesto obsadzuje výberovým konaním, dátum a podpis uchádzača.
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 úradne overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o získanej špecializácii,
osvedčujúce požadované kvalifikačné predpoklady
 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať,
 potvrdenie o registrácii v Registri lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou.
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania a predloženia požadovaných dokladov je najneskôr do 15 dní od uverejnenia výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni FNsP Nové Zámky najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

Základná zložka mzdy: od 2.394,20 € (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) + príplatok za riadenie

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky alebo osobne v podateľni FNsP Nové Zámky.
Nové Zámky,20.09.2019

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

lekárska fakulta + špecializácia v odbore pediatria

Počet rokov praxe

15

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská č. 11 A
940 34 Nové Zámky
http://www.nspnz.sk/
ID: 3768143   Dátum zverejnenia: 20.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 2.394,20,- € (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) + príplatok za riadenie