Charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov zamestnáva viac ako 2 400 zamestnancov, čo z nej robí najväčšieho zamestnávateľa v Prešovskom kraji. Je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú starostlivosť pacientom prešovského samosprávneho kraja v širokom spektre špecializačných odborov. Komplexnosť a multidisciplinaritu nemocnice dokazuje aj špecializovaná starostlivosť o detského, onkologického pacienta, či o pacienta vyžadujúceho psychiatrickú alebo kardiologickú starostlivosť.