Primár Oddelenia klinickej psychológie

Fakultná nemocnica Nitra

Miesto práce
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.01.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1094,40 eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizuje, riadi a zodpovedá za celú činnosť Oddelenia
- komplexné zabezpečovanie úloh v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti
- spolupodieľanie sa na pravidelnom vzdelávaní zamestnancov v odbore, organizovanie pracovných porád zamestnancov Oddelenia
- spolupráca s ostatnými Klinikami/Oddeleniami

Zamestnanecké výhody, benefity

- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu a nedeľu vo výške 1,70 €/hod nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu vo výške 1,32 €/hod nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné plus 1 mesiac nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách
- športové hry

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania, profesijný štrukturovaný životopis, osobný dotazník, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), potvrdenie o registrácii v komore psychológov a projekt riadiacej práce primára Oddelenia klinickej psychológie ( v rozsahu maximálne 4 strany formátu A4).
Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi zasielajte: do 14.12.2018 do 15.00 hod. v uzavretom obale s označením „ Výberové konanie – Oddelenie klinickej psychológie – primár - neotvárať “ a adresou odosielateľa na obálke na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, sekretariát generálneho riaditeľa, Špitálska 6, 950 01 Nitra .

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu generálneho riaditeľa FN Nitra.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v špec. odbore klinická psychológia
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špec. odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
- minimálne 5 rokov praxe v príslušnom odbore
- morálna bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica Nitra

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
http://www.fnnitra.sk
ID: 3551165   Dátum zverejnenia: 30.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1094,40 eur