Výkonný redaktor vedeckého časopisu ALFA a zamestnanec PR oddelenia

Fakulta architektúry

Miesto práce
Nám. slobody, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
september 2020
Mzdové podmienky (brutto)
880 EUR/mesiacPonúkaný plat: od 1 100,- €/ mes./ plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Elektronický časopis ALFA (https://alfa.stuba.sk/) prijíma a publikuje na kvartálnej báze výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky, ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise predkladajú prevažne v angličtine. Autori príspevkov vedecky či pedagogicky pôsobia v zodpovedajúcich oblastiach zamerania časopisu - architektúra, urbanizmus, dizajn.

Výkonný redaktor vedeckého recenzovaného časopisu ALFA - Architektonické listy Fakulty architektúry STU zodpovedá za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu a riadi sa pravidlami redakcie. Zabezpečuje vedeckú úroveň príspevkov uverejnených v časopise ALFA na základe stanovených štandardov a dohliada na dodržiavanie etického kódexu / publikačnej etiky zaužívaných v publikačnom procese. Komunikuje so všetkými zúčastnenými stranami publikačného procesu: autori, recenzenti, redakčná rada a vydavateľ a riadi recenzné konanie. Pravidelne publikuje výzvy na zasielanie príspevkov, dohliada na plnenie časového harmonogramu vychádzania časopisu, pripravuje podklady pre zasadnutia redakčnej rady časopisu a vyhotovuje z nich zápisnice. Zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky časopisu a sociálnych sietí. Má základný prehľad o indexovaných databázach (WoS, Scopus, Google Scholar, …), aktívne vypracúva a predkladá redakčnej rade návrhy spojené s rozvojom časopisu.

Hlavná pracovná náplň:
● redaktorská činnosť časopisu ALFA - riadenie publikačného procesu a redaktorská úprava príspevkov, zverejňovanie výziev na publikovanie, komunikácia so zahraničnými školami architektúry, urbanizmu a dizajnu resp. s partnerskými inštitúciami
● komunikácia so zúčastnenými stranami publikačného procesu: autori, recenzenti, redakčná rada a vydavateľ
● riadenie recenzného konania
● aktualizácia webovej stránky a sociálnych sietí časopisu
● zabezpečuje kvalitu a rozvoj časopisu v domácom a medzinárodnom prostredí
● komunikácia s Národnou agentúrou ISSN, jazykovým redaktorom, vyhotovovanie objednávok o platby
● v rámci PR oddelenia; príprava a spracovanie tlačových správ, tvorba článkov o dianí na fakulte, propagačných a prezentačných materiálov, tvorba a korektúra obsahu webovej stránky a sociálnych sietí fakulty, komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou, vrátane stredných škôl

Zamestnanecké výhody, benefity

Vlastné stravovacie a rekreačné zariadenia

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
● štruktúrovaný profesijný životopis
● koncepcia pôsobenia vo funkcii výkonného redaktora časopisu ALFA
● kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
● čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
● čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, prípadne elektronicky na [email protected], najneskôr do 17.08.2020.
Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FA STU, Ing. Horňáková,
t. č. 02/57 276 229; mob. 0918 863 742; [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

17.8.2020 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počet rokov praxe

minimálne 2 roky praxe v oblasti redaktorskej činnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

● ovládanie balíka Microsoft Office, WordPress, sociálne siete, IS Magion
● komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, distingvované vystupovanie, kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
● prehľad o časopiseckých indexovaných databázach
● prehľad v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry

Adresa spoločnosti

Fakulta architektúry STU
Námestie slobody 19
81245 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Alica Horňáková
Tel.: +421918863742
E-mail: poslať životopis
ID: 3942958  Dátum zverejnenia: 27.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 880 EUR/mesiac