Charakteristika spoločnosti

prevádzkovanie maloobchodných prevádzok potravín a gastro