Charakteristika spoločnosti

Prevádzkujeme reštaurácie v obchodných centrách, v časti food court, formou samoobslužného predaja na váhu.