Charakteristika spoločnosti

Faire Confiance Societas Europaea je európska akciová spoločnosť založená s primárnym cieľom  prinášať vyváženú investíciu a rozvíjať seriózne investičné prostredie. Ako hlavné motto  spoločnosti napovedá, férová dohoda je základným stavebným kameňom dlhodobých vzťahov obojstranne spokojných obchodných partnerov. Spoločnosť sa ako správca privátneho alternatívneho investičného fondu zameriava na odborné investície do reštrukturalizačných projektov prinášajúce nadštandardné zhodnotenie za súčasnej aplikácie stability, bezpečnosti a transparentnosti investovania kapitálu.

Zobraziť celú charakteristiku
Hľadáme ambicióznych a komunikatívnych ľudí s chuťou pracovať a dosahovať suverénne výsledky. Pokiaľ nadviazanie nových kontaktov pre Vás nie je žiadny problém a vyznáte sa vo svete financií, pošlite nám svoj životopis a staňte sa členom prestížnej skupiny s lukratívnym finančným ohodnotením!

Faire Confiance SE vznikla zápisom do obchodného registra Městského soudu v Praze, spisová značka: H 2519 a bolo jej pridelené IČ: 142 11 190. Spoločnosť je ako správca privátneho alternatívneho fondu oprávnená vykonávať správu majetku spôsobom zrovnateľným s obhospodarovaním investičných fondov na základe rozhodnutia České národní banky č. j.: 2022/071149/CNB/570 ako osoba registrovaná v zozname osôb uvedených v § 15 ods. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Správca a výkon jeho činnosti nepodliehajú dohľadu České národní banky. Správca fondu je oprávnený spravovať majetok v hodnote odpovedajúcej ekvivalentu 100.000.000,00 EUR.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Faire Confiance Societas Europaea

1 - 1 z 1