Charakteristika spoločnosti

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. je slovenská spoločnosť s niekoľko desaťročnou tradíciou. Spoločnosť realizuje predovšetkým montážne práce, skúšky a odborné prehliadky pre investičné celky, pre jednotlivé druhy technológií v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky , automatizačnej a regulačnej techniky a to:
- rozvodne a trafostanice všetkých druhov napätí do 52 kV
- napájacie rozvody, vonkajšie káblové vedenia 6kV až 110 kV
- silnoprúdové motorické rozvody
- vonkajšie a vnútorné osvetlenie
- bleskozvody a uzemňovacie siete
Svoju činnosť realizuje na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Spoločnosť taktiež zabezpečuje komplexné dodávky v oblasti elektroenergetiky.
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. je od 01/2019 členom nadnárodného holdingu EPH.