Charakteristika spoločnosti

Súkromné detské centrum EZ Bee je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí v Rusovciach. Naše zariadenie je skôr rodinného typu pre 20 deti od 2 do 6 rokov, pričom našim hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu úroveň pripravenosti na vstup do ZŠ a zabezpečiť plnohodnotnú pripravenosť dieťaťa na začlenenie do spoločenského života so všetkými potrebnými návykmi.
Malá skupinka detí nám umožňuje dôrazný individuálny prístup a možnosť odhaľovať talent, komunikačné schopnosti a jeho prirodzený vývin už od útleho veku detí. Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti a k vzájomnému porozumeniu.
Keďže v dnešnej dobe takmer všetko smeruje k technológiám a z toho plynúceho zanedbávania kvalitných životných návykov ako je hlavne šport, strava, ale aj umelecko-kultúrne žitie, rozhodli sme sa, že naše detské centrum výrazne zameriame práve na tieto 3 dôležité oblasti života a budeme sa snažiť deti už odmalička viesť k týmto hodnotám, aby sme pomohli vytvoriť u nich silnejšie návyky pre tieto aktivity.
Našim symbolom je včielka a zvolili sme si ju podľa najdôležitejších vlastností, ktoré by sme chceli u detí rozvíjať a to pracovitosť, usilovnosť a aktivitu.