Voľné pracovné pozície

 1. Pozícia Lokalita
 1. Konzultant na oddelení finančného a účtovného poradenstva
  Žižkova 9, Staré Mesto
 2. Junior consultant do tímu Insurance
  Žižkova 9, Staré Mesto
 3. Skúsený senior konzultant - Nepriame dane (Experienced Senior Consultant - Indirect Taxes)
  Žižkova, Bratislava
 4. Špecialista internej komunikácie
  Žižkova 9, Staré Mesto
 5. Manažér pre komunikáciu
  Žižkova 9, Staré Mesto
 6. Recepčná / Recepčný - dlhodobá brigáda
  Žižkova 9, Staré Mesto
 7. Advokát
  Žižkova 9, Staré Mesto
 8. IT Service Desk Assistant
  Žižkova, Bratislava
 9. Senior špecialista pre prípravu daňových priznaní (Senior Tax Compliance Specialist)
  Žižkova, Bratislava
 10. Senior konzultant pre oblasť transférového oceňovania (Senior Consultant - Transfer Pricing)
  Košice
 11. Advokátsky koncipient (Senior Legal Associate)
  Žižkova, Bratislava
 12. Senior špecialista pre prípravu daňových priznaní (Senior Tax Compliance Specialist)
  Štúrova, Košice
 13. Senior konzultant pre oblasť transférového oceňovania (Senior Consultant - Transfer Pricing)
  Žižkova, Bratislava
 14. Junior IT Konzultant (Softvérová Automatizácia)
  Žižkova, Bratislava
 15. Junior daňový konzultant (Junior Tax Consultant)
  Žižkova, Bratislava
 16. Skúsený asistent pre oblasť transférového oceňovania (Experienced Assistant - Transfer Pricing)
  Košice
 17. Junior Statistician / Econometrician do tímu Credit Risk
  Žižkova 9, Staré Mesto
 18. Skúsený asistent pre oblasť transférového oceňovania (Experienced Assistant - Transfer Pricing)
  Žižkova, Bratislava