Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zameraná na predaj a servis výpočtovej techniky a služieb