Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia - infektologickej ambulancie v Nitre.