Charakteristika spoločnosti

Exekútorský úrad s pôsobnosťou po celom území SR.