Charakteristika spoločnosti

Exekútorský úrad poskytuje kompletné zabezpečenie všetkých služieb spojených s vykonávaním exekučnej činnosti na celom území Slovenskej republiky.