Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je zásobovanie siete malých predajní