Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme bezpečnostných pracovníkov a služby na medzinárodnej úrovni. Pracujeme so zlúčením profesionálnych štandardov, skvelým manažmentom a vysoko skúsenými pracovníkmi. Chápeme rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a potrebu prispôsobiť sa klientovi. Naši zamestnanci sú bývalí členovia vojenských, policajných a špeciálnych síl alebo majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osôb a majetku.