Charakteristika spoločnosti

Zaoberáme sa výstavbou optickej siete pre spoločnosť Slovak Telekom. Realizujeme výstavbu siete v mestách a obciach príp. bytových domoch a zriaďovanie optických prípojok do domácností.