Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1993, od roku 1998 je 100% dcérskou spoločnosťou koncernu Evonik Industries AG.
Evonik Fermas je multifunkčná prevádzka pre mikrobiálnu fermentačnú výrobu aminokyselín, moderných potravinových prísad a prírodne identických materiálov s využitím biotechnológií. Disponuje celkovým fermentačným objemom 1,150 m3 a pilotným / očkovacím objemom s kontinuálnou sterilizáciou surovín a ich sterilnými rozvodmi. Závod je vybavený širokým rozsahom izolačných technológií pre následné spracovanie bioproduktov vrátane nového flexibilného pilotného zariadenia s ultrafiltračnými, nano-filtračnými a odparovacími možnosťami.