Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Evo Spedition s.r.o. je špedično - dopravná spoločnosť, s osobitným prístupom k zamestnancom, pôsobiaca v oblasti cestných prepráv v rámci celej EU.